Blog

Brazilie Nieuws: Het STF: (on)partijdig?

by RedactieTegengestelde besluiten van ministers Ricardo Lewandowski en Luiz Fux tonen aan dat het pover gesteld is met de stabiliteit van het hoogste gerechtshof van Brazilië, en dat er sprake kan zijn van politisering. Het verbod om Lula te interviewen kwam op dezelfde dag dat rechter Moro een deel van de getuigenissen van ex PT-minister Antonio Palocci vrijgaf voor de pers.

Het Supremo Tribunal Federal (STF) vormde in de voorbije dagen het toneel van een kleine oorlog tussen drie van de 11 ministers die het niet met elkaar eens waren over het toelaten dat ex-president Lula zou geïnterviewd worden door enkele reporters van de kranten Folha de São Paulo en El País, in zijn cel in Curitiba. Het gekibbel begon op vrijdag 28 september, eindigde op maandag 1 oktober en toonde aan dat de censuur niet ver meer weg is, en dat de geloofwaardigheid van de gerechtelijke instanties die de verkiezingen moeten controleren, in twijfel kan getrokken worden.

Het interview, gepland voor dinsdag 2 oktober om 11 uur, in Curitiba, werd enkele uren daarvoor gecanceld door Dias Toffoli, de voorzitter van het hof. Het was minister Ricardo Lewandowski die eerst uitpakte met het toelaten van het interview. Zijn collega Luiz Fux vaardigde later een tegengestelde beslissing uit, het interview verbiedend, dit op aanvraag van de partij Novo. Fux baseerde zijn besluit op de mogelijke verkeerde informatie die het interview zou kunnen verspreiden, zo kort voor de verkiezingen.

De journalisten, t.t.z. de advocaten van Florestan Fernandes Jr., gingen in beroep tegen het besluit van Fux en kregen gelijk van Lewandowski die de zaak weer omkeerde en liet weten dat de ingreep van Luiz Fux “absoluut ongeschikt” was en “onvergeeflijke fouten” bevatte.

Op de avond van diezelfde dag greep voorzitter Dias Toffoli in en bepaalde dat het standpunt van Luiz Fux moest gerespecteerd worden en dat Lula niet in contact mocht komen met de pers totdat de zaak voorgelegd en beoordeeld werd door het voltallige hof van elf ministers. Tot op dit moment gebeurde dat niet, en het ziet ernaar uit dat dit ook niet snel zal gebeuren.

Advocaat Taís Gasparian, gespecialiseerd in media en internet, zegt dat Toffoli geen andere uitweg overbleef toen hij het interview opnieuw verbood. Anderzijds vindt zij dat het STF zich zou moeten uitspreken voor de eerste verkiezingsronde: “Het probleem is niet dat van de vragende partij, de kranten, ook niet van het gerecht of de PT. Het is een probleem van de Braziliaanse maatschappij die niet kan beschikken over de nodige informatie, net op het moment dat die het meest nodig is. Minister Fux onthoudt door zijn verbod een stuk informatie, en dat is censuur, zonder enige twijfel”, zo meent zij.

Specialisten in de rechten zeggen dat de opeenvolgende en tegengestelde beslissingen van het hooggerechtshof instabiliteit veroorzaken op een moment dat het land nood heeft aan klaarheid.

Een en ander doet terugdenken aan het gekibbel tussen ‘desembargador’ Rogério Favreto, rechter Sérgio Moro en de magistraten van de rechtbank van tweede aanleg in Curitiba op 7 juli l.l., nadat Favreto onverwacht het bevel uitvaardigde om Lula vrij te laten.

Het dispuut tussen beide ministers veroorzaakte een crisis in het STF. Lewandowski en Toffoli ontmoetten elkaar maandag op een evenement in São Paulo waar de eerste toen al liet weten dat hij het besluit van Fux opnieuw zou omkeren.

Gilson Dipp, die reeds deel uitmaakte van de nationale raad voor justitie, zegt dat het al dan niet toestaan van een interview aan Lula in een electorale periode, complex is en dat er een marge bestaat voor interpretatie: “Anderen die achter de tralies zitten werden ook al geïnterviewd, maar niet in een electorale periode en in een context die de stemmen van de kiezers kan beïnvloeden. Het is niet geheel duidelijk of Lewandowski vanaf het begin een dergelijk besluit mocht nemen, maar minister Fux mocht dat heel zeker niet op deze manier omkeren. Wat Toffoli betreft, in een poging om de gemoederen te bedaren, slaagde hij erin om de brand te blussen, maar die zal weldra opnieuw oplaaien”.

Bron

Foto: Agência Brasil

Source: https://brazilienieuws.online/2018/10/03/het-stf-onpartijdig/