Blog

Brazilie Nieuws: Lula, Brazil’s First Jailbird President

by RedactieLula is geen politieke gevangene, en de wereldwijde campagne hieromtrent is niet goed voor Brazilië, aldus staat te lezen in het economische tijdschrift Forbes. De auteur Kenneth Rapoza, politiek medewerker bij het tijdschrift, zegt in zijn artikel dat de juridische polemiek omtrent het al dan niet vrijlaten van de ex-president deel uitmaakt van een internationale campagne die het idee moet verspreiden dat Lula politiek vervolgd wordt.

Rapoza maakt een kritische analyse op van de gebeurtenissen van de voorbije zondag en verwerpt de argumenten die gebruikt worden om de wereld te overtuigen dat Lula het slachtoffer is van zijn politieke ideeën. Volgens de schrijver begon Lula al met deze strategie in 2016 waarbij hij erin slaagde om een aantal mensen te overtuigen dat “slechte machthebbers niet wilden dat hij opnieuw president werd, dit uit angst dat hij zou winnen en de arme werkende klasse zou helpen”. Ondanks deze campagne is Lula geen politieke gevangene, aldus Rapoza.

Rapoza’s tekst in Forbes is ongetwijfeld een van de hardste kritieken aan het adres van deze internationale campagne. Ondanks dat de publicatie gericht is naar de interesses van internationale investeerders, wijst de auteur erop hoezeer deze laatsten bevoordeeld werden tijdens de regering Lula, en hoeveel ondernemers vervolgd en gestraft werden in hetzelfde corruptie onderzoek waarin Lula opdook als betrokkene.

“Lula is geen anti-establishment figuur, meegesleurd door de woede van wraaklustige elites. Zijn partij vormde de elite, meer dan 13 jaar lang. Hij werkte samen met de elite, en vice versa”, aldus Rapoza.

Volgens het artikel werd Lula gestraft omwille van zijn aandeel in de Petrobras-affaire, ondanks de campagne met het argument dat hij een politieke vervolgde is. Dat argument verliest aan kracht door het feit dat hij lang niet de enige is in een proces waarbij vele politici en ondernemers betrokken zijn: “Belangrijke kaderleden en executives die de arbeiderspartij en hun geallieerden hielpen om Petrobras aan te vallen, zitten allemaal achter tralies of hebben huisarrest, of het nu om marxisten gaat of om kapitalisten met vastgoed in Miami. Steekpenningen werden gebruikt om politieke campagnes en andere gunsten te betalen. Het was een frauduleus systeem dat enkele partijen bevoordeelde. Lula’s partij was er eentje van”, zo stelt de schrijver.

Of die internationale campagne al dan niet gebaseerd is op de realiteit, ze zal doorgaan tot aan de verkiezingen en dat heeft een negatieve impact op de Braziliaanse instituten: “Brazilië zal niet de eerste president krijgen die in de gevangenis zit, met als resultaat dat vele van zijn verdedigers in de ganse wereld zullen zeggen dat de komende verkiezingen een fraude zijn. Beroemdheden en professoren van de Sorbonne zullen passionele artikels publiceren, zeggende dat de Braziliaanse democratie een farce is… opnieuw. Dat zij zo denken is niet omdat zij zich vergissen, maar wel het resultaat van een intelligente en emotionele campagne die Lula al meer dan een jaar lang promoveert in gans de wereld. Hij weet maar al te goed dat, indien de internationale opinie in zijn voordeel uitdraait, er twijfels zullen rijzen over de instituten die hem achter de tralies deden belanden. Dit kan goed zijn voor Lula, maar het is geen goed idee voor zijn land”.

U leest het originele en volledige artikel hier.

Foto: Fotos Públicas - Ricardo Stuckert

Source: https://brazilienieuws.online/2018/07/11/lula-brazils-first-jailbird-president/