Blog

Dirk's Blog Een verbrede brug met fietspad

by ddetmar

Vernieuwde infrastructuur, een verbetering? In een eerder artikel schreef ik al eens over de fietspaden in Teresina en het masterplan van de gemeente om het bestaande areaal aan fietspaden met …

Source: https://djw-detmar.nl/een-verbrede-brug-met-fietspad/