Blog

Een nieuwe bom voor Lula & Dilma?

by Redactie

Palocci-Lula-Dilma

Temidden van de chaos, veroorzaakt door de staking van de vrachtwagensector, publiceert het tijdschrift Istoé een onthullend artikel over het gerechterlijk akkoord, afgesloten tussen ex-minister Antonio Palocco en de federale politie. We kunnen de inhoud van zijn getuigenissen niet bevestigen, noch ontkennen. Maar als ze waar blijken te zijn, ziet het er niet goed uit voor de arbeiderspartij, nu al zwaar getroffen door de opsluiting van ex-president Lula. Indien Palocci de vruchten wil plukken van zijn biecht, zal hij bewijzen moeten leveren. Tot nader order werden die niet publiek gemaakt. Anderzijds heeft hij niets te winnen met verzinsels. Brazilië Nieuws vertaalde het artikel, “for what it’s worth”. Lees hieronder, in cursief.

Onthullingen van ex-minister Antonio Palocci in het kader van een ‘delação premiada’ (gerechterlijk akkoord), droppen een bom boven de arbeiderspartij PT, in de eerste plaats ex-presidenten Lula en Dilma treffend, naast de huidige partijvoorzitster en ‘senadora’ Gleisi Hoffmann.

De eerste maal dat Antonio Palocci, ex-minister en sterke man van de PT, oog in oog kwam te staan met rechter Sérgio Moro, had hij al zeven maanden gevangenis achter de rug. Het was toen dat hij besloot om een poging te doen tot een gerechterlijk akkoord in ruil voor strafvermindering. Aan het einde van de ondervraging zei hij: “Ik beschik over meer informatie m.b.t. het Lava Jato onderzoek, voldoende omdat onderzoek nog met een jaar te verlengen: uitgevoerde financiële transacties, namen, adressen”.

Palocci werd inmiddels veroordeeld tot 12 jaren opsluiting, kreeg nog drie nieuwe aanklachten op zijn nek van het openbaar ministerie en de verzoeken tot een habeas corpus werden herhaaldelijk afgewezen door de rechtbanken. Zeven maanden werden inmiddels 20 maanden, met duidelijke gevolgen. Palocci vermagerde met 10kg en werd depressief. Dat leidde uiteindelijk tot het besluit om zijn ‘doos van Pandora’ te openen voor de federale politie.

Istoé ontdekte dat zijn biecht genoeg elementen bevat om de PT te dynamiteren, de partij waarvan hij een mede-oprichter was. Zijn onthullingen treffen voornamelijk ex-presidenten Lula en Dilma Rousseff die hij beschuldigt van stratosferische corruptiepraktijken.

Een delegado van de federale politie die deelnam aan de getuigenissen van de ex-minister: “De beschuldigingen vernietigen de PT”. Die getuigenissen werden voltooid en zouden in de komende weken en maanden als basis moeten dienen om de kopstukken van de corruptiepraktijken te vervolgen. Als coördinator van de verkiezingscampagnes van Lula en Dilma, vertelde Palocci hoe de gelden van aannemers, afkomstig van Petrobras, gebruikt en misbruikt werden om de miljoenen kostende campagnes te betalen, niet alleen dat, maar ook voor persoonlijke doeleinden. En dat alles vooraf besproken in het presidentiële kabinet.

De route van het smeergeld

Palocci legt niet alleen uit hoe het corruptieschema werkte, hij geeft ook aan welke route het geld volgde om uiteindelijk bij de PT terecht te komen, inclusief precieze cijfers en namen van bedrijven. Hij gaf zelfs de naam op van de chauffeur die het geld vervoerde, en de wachtwoorden die Lula gebruikte om naar het geld te verwijzen. Palocci reed zelf niet met de wagen en gaf zijn chauffeur de opdracht om het geld te bezorgen aan de bestemmeling. Palocci vermeldde daarbij data, tijdstippen en plaatsen. Een pakket geld werd achtergelaten op het hoofdkantoor van het Lula Instituut in São Paulo door “Brani”, echte naam Branislav Kontic, een directe raadgever van de minister, tijdens een weekend, buiten de normale kantooruren. In totaal zou Lula volgens Palocci meer dan R$ 10 miljoen in cash hebben ontvangen uit de handen van Brani. Op de vooravond van de jaarwisseling in 2010 heeft Lula, net voordat hij het presidentiëel paleis verliet, verscheidene pakketten cash geld in ontvangst genomen, elk pakket met R$ 50.000. Lula was erg discreet. Soms liet hij een pak geld afleveren op een vooraf afgesproken plek. Op andere momenten liet hij het vuile werk verrichten door Paulo Okamotto (de voorzitter van het Lula Instituut).

Lula’s noden

Volgens Palocci’s getuigenis diende al dat geld om persoonlijke uitgaves van de ex-president te dekken. De vele miljoenen werden vooraf gestort op een rekening, “Amigo” genaamd, door het bedrijf Odebrecht. De stortingen op die rekening liepen op tot R$ 40 miljoen, dit om te voldoen aan de persoonlijke noden van de president. Er kon enkel geld van die rekening gehaald worden met toestemming van Palocci, bijgenaamd “Italiano” (door Odebrecht). Het geld was een tegenprestatie voor de medewerking van de regering Dilma Rousseff, met wie Marcelo Odebrecht niet zo ’n goede relatie had. In zijn getuigenis zegt Palocci dat hij tussen het einde van 2013 en het begin van 2014 R$ 4 miljoen afhaalde van de rekening “Amigo”, dit om tekorten op te vullen in de kas van het Lula Instituut. Om dit geld op te vangen schakelde Lula Paulo Okamotto in. Dat zou niet de eerste keer zijn, noch de laatste. De gebruikte wachtwoorden om het geld in ontvangst te nemen waren “Resolve com o Okamotto”, of “O Okamotto vai ihe procurar”. Palocci: “Paulo Okamotto zei me dat hij een tekort had in de rekeningen van het instituut en vroeg me om hulp, om het probleem op te lossen. Okamotto sprak in de naam van Lula, met diens toestemming, altijd”.

Naast de eerder vermelde bedragen onthulde Palocci dat Lula een akkoord afsloot met de patriarch van Odebrecht, Emilio (vader van Marcelo), voor een pakket steekpenningen t.w.v. R$ 300 miljoen, beschikbaar voor de ex-president of voor Dilma Rousseff, voor als het nodig was. Dat geld werd voornamelijk gebruikt bij de verkiezingscampagne in 2014, maar ook om Lula’s voordrachten (palestras) te betalen. Lula’s privé vennootschap LILS streek in totaal minstens R$ 30 miljoen op van diverse aannemers voor niet gerealiseerde conferenties.

Tijdens de oprichting van Sete Brasil in 2010 werd R$ 153 miljoen weggesluisd, waarvan 50% naar Lula. Dit alles werd besproken in het presidentiële paleis Planalto, aldus Palocci. Sete Brasil is een investeringsbedrijf, opgericht in 2010 en gespecialiseerd in activa m.b.t. de exploratie van petroleum in de zogenaamde ‘camada pré-sal’, op een grote diepte van de zeebodem, met deelname van de bedrijven Odebrecht, UTC en OAS. Zes operaties van dit bedrijf kostten al US$ 4,8 miljard, waarvan 1% omgeleid werd als steekpenningen, inclusief voor Lula, aldus voormalige Petrobras directeur Pedro Barusco, leider van Sete Brasil.

Palocci bevestigde ook de operatie “Gaddafi”. Volgens hem stuurde de voormalige Libische leider in 2002 1 miljoen dollar naar Brazilië op een illegale manier, dit om Lula’s campagne te bekostigen.

Dilma Rousseff

De voormalige presidente Dilma Rousseff heeft een speciaal plekje in Palocci’s geheugen. Na Lula krijgt zij de hoofdrol in zijn getuigenis. De ex-minister beweert dat hij deelnam aan een corruptieschema waarbij R$ 50 miljoen weggesluisd werd van het bedrijf Braskem, in het kader van onderhandelingen betreffende de schuld van het bedrijf aan de Braziliaanse overheid. Een en ander werd overeengekomen in een deal in aanwezigheid van Lula en ex-minister van financiën Guido Mantega. Het geld werd gebruikt in de campagne waarbij Dilma verkozen werd, in 2010. Palocci: “De details van deze deal waar Lula openlijk sprak over het gebruik van illegale geldbronnen om de campagne van zijn opvolgster te financieren, werden besproken op een bijeenkomst, in aanwezigheid van Dilma Rousseff. Dilma ging akkoord en ik voerde gewoon uit wat er beslist werd”. Lula liet toe dat er illegaal geld zou gebruikt worden: “Palocci is hier, net als Gabrielli (Sérgio Gabrielli, voormalige CEO van Petrobras) die hem zal helpen met dit project dat een succes zal worden, en omdat hij ervoor zal zorgen dat minstens een deel van dit project de campagne van Dilma zal bekostigen”.

Een ander “project” werd opgezet om de huidige voorzitster van de PT Gleisi Hoffmann te helpen. Volgens Palocci kreeg de PT R$ 50 miljoen van het bedrijf Camargo Correia om te helpen bij de nietigverklaring van de bewijzen in de Castelo de Areia operatie door het STF. Een deel van dat geld werd gebruikt om Gleisi’s verkiezingscampagne te financieren.

Verbintenis

Naast zijn getuigenis om een vermindering te bekomen van zijn straf en vrijgelaten te worden, verbindt Palocci zich om minstens R$ 50 miljoen terug te betalen van een totaal van 81 miljoen dat zijn bedrijf Projetus illegaal opstreek tussen 2007 en 2015. In die periode factureerde het bedrijf een totaal van R$ 200 miljoen aan 47 klanten. Het gerechterlijk akkoord werd overeengekomen met de federale politie zonder enige tussenkomst van het openbaar ministerie, een crisis veroorzakend tussen beide instellingen. Het openbaar ministerie vond de informatie van Palocci onvoldoende. De federale politie was van oordeel dat de getuigenis gebaseerd was op feiten, met substantieel bewijsmateriaal en uitleg over de gevolgde wegen van de financiële transacties, gevoed door smeergelden.

Het lot van Palocci is nu in handen van magistraat Gebran Neto. Die legt de getuigenis voor aan het openbaar ministerie van Porto Alegre die het gerechterlijk akkoord al dan niet moet goedkeuren. De deadline voor het antwoord lag op donderdag 24 mei, maar het antwoord werd nog niet publiek gemaakt. Palocci’s stemming verbeterde alvast. Hij houdt zich bezig met het onderhouden van een kleine tuin nabij zijn cel, met toelating van zijn bewakers.

Bron: Istoé

Foto: Agência Brasil
Overgenomen met toestemming van Brazilië Nieuws