Vacature Assistent Innovatieraad Brazilië

Alles wat je maar kwijt wil over Brazilië.
Post Reply
User avatar
Progresso
Articles: 34
Posts: 2120
Joined: Wed Mar 07, 2012 01:56
Location: Fortim
Contact:

Vacature Assistent Innovatieraad Brazilië

Post by Progresso » Sat Nov 17, 2018 01:10

Het Innovatie Attaché Netwerk (IAN) Brazilië, gevestigd op het Consulaat-generaal van het Koninkrijk der Nederlanden te São Paulo, is op zoek naar een Assistent Innovatieraad (AIR). Deze persoon levert een bijdrage aan de drie hoofdtaken van het IAN Brazilië:

1) Antennefunctie voor bedrijven, kennisinstellingen en overheid.

2) vraagbaakfunctie voor bedrijven, kennisinstellingen en overheid.

En 3) samenwerking activeren via onder meer seminars, beurzen en missies.

Image

Het IAN Brazilië biedt een dynamische internationale functie en werkomgeving, waarin de AIR in samenwerking met het IAN team concrete kansen kan scouten en benutten voor het versterken van de innovatiesamenwerking tussen Nederland en Brazilië.


Datum : 16 november 2018

Vacature kenmerk : formatieplaats 63377291

Werkuren : 40 uur/week

Salaris afh. van opleiding en ervaring : functieniveau 7 vanaf BRL 9.246

WERKOMGEVING

Nederland is een van de wereldleiders op het gebied van Wetenschap, Technologie en Innovatie en staat o.a. hoog op de ‘Global competitiveness index’. Nederland heeft de ambitie om tot de wereldwijde Top-5 van kenniseconomieën te horen. Om dit voor elkaar te krijgen en de positie te versterken heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat beleid het “Innovatie Attaché Netwerk” opgezet dat werkzaam is 15 landen over de hele wereld. Het Innovatie Attaché Netwerk (IAN) Brazilië maakt onderdeel uit van dit netwerk en heeft als standplaats het Consulaat-generaal (CG) te São Paulo en heeft als werkterrein heel Brazilië. Het IAN in Brazilië heeft tot doel Braziliaanse en Nederlandse partijen op het gebied van innovatie aan elkaar te koppelen.

Het CG in São Paulo, waar 20 mensen werken, behartigt de Nederlandse economische, consulaire en culturele belangen in 5 zuidelijke deelstaten van Brazilië. Dit is een gebied ter grootte van Duitsland, Frankrijk en de Benelux samen, waarbinnen 60% van de Braziliaanse bevolking woonachtig is.

De Staat São Paulo, met een bevolking van ongeveer 45 miljoen mensen, is het innovatieve en economische centrum van Brazilië.

Brazilië is voor vier Nederlandse topsectoren prioriteitsland, te weten: Life Sciences & Health, High Tech Systems and Materials, Energy en AgriFood.

De Assistent Innovatie raad (AIR) levert een bijdrage aan de drie hoofdtaken van het IAN Brazilië:

Antennefunctie voor bedrijven, kennisinstellingen en overheid. Het signaleren en rapporteren over nieuwe technologische ontwikkelingen en innovaties in Brazilië voor Nederland;
Vraagbaakfunctie voor bedrijven, kennisinstellingen en overheid. Het beantwoorden van wetenschappelijke en technologische vragen, het adviseren van bedrijven, kennisinstellingen en overheidsorganisaties, het bemiddelen voor en begeleiden van bezoeken van deze Nederlandse partijen in Brazilië;
Samenwerking activeren via onder meer seminars, beurzen en missies. Het koppelen van Braziliaanse wetenschappelijke-, technologische- en innovatieve partijen aan hun Nederlandse counterparts en vice versa. Het IAN Brazilië ontvangt regelmatig zakelijke, ambtelijke en soms politieke delegaties, die naast de inhoudelijke en logistieke voorbereidingen intensieve begeleiding vergen
Het IAN Brazilië werkt samen met de andere onderdelen van het Economisch Diplomatieke Netwerk (END) in Brazilië en bestaat uit 3 personen: de Innovatie Raad, de Adviseur Innovatie en de Assistent Innovatie Raad.

Het IAN Brazilië biedt een dynamische internationale functie en werkomgeving, waarin de AIR in samenwerking met het IAN team concrete kansen kan scouten en benutten voor het versterken van de innovatiesamenwerking tussen Nederland en Brazilië.

DE FUNCTIEOMSCHRIJVING

De Assistent Innovatieraad (AIR) werkt onder de verantwoordelijkheid van de Innovatie Raad (IR) voor Brazilië te São Paulo;
De AIR levert samen met de andere teamleden een bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van het Nederlandse innovatiebeleid in het algemeen en meer specifiek op het terrein van de door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat beleid (EZK) benoemde Topsectoren en maatschappelijke uitdagingen;
De AIR draagt bij aan het opstellen en realiseren van project- en werkplannen van IAN Brazilië, rekening houdend met de kaders van EZK en wordt uitgevoerd in opdracht van de IAN Thuisbasis bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO);
De resultaten van de werkzaamheden van IAN Brazilië worden achteraf getoetst op kwaliteit, kwantiteit en toepasbaarheid in de praktijk van beleidsontwikkeling en –evaluatie bij EZK en in de praktijk van klanttevredenheid van overige afnemers van de diensten van IAN Brazilië.
In deze functie dient rekening gehouden te worden met vertrouwelijkheid en het zorgvuldig omgaan met gevoelige onderwerpen.
In het kader van het END werkt IAN Brazilië waar relevant nauw samen met andere vakdisciplines binnen END, zoals de Economische Afdelingen in het CG in São Paulo, de Ambassade in Brasília en het CG in Rio de Janeiro, The Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) in het CG van São Paulo en The Netherlands Business Support Organisation (NBSO) in Belo Horizonte en Porto Alegre.
Voor het onderhouden van goede relaties, het verkennen van kansen en contact met het netwerk in Brazilië en Nederland, zijn zakelijke reizen naar andere delen van Brazilië onderdeel van het werk.
TAKEN
In samenwerking met de IR en de Adviseur Innovatie op basis van zelfstandige informatieverwerving adviezen opstellen voor relevante beleidsmakers bij EZK en andere relevante vakdepartementen;
Signaleren van nieuwe innovatieve ontwikkelingen in Brazilië door voor bedrijven en kennisinstellingen in Nederland nieuwsberichten en artikelen te schrijven op basis van de verworven informatie;
Leveren van operationele ondersteuning aan het IAN team (zoals financiën en sociale media, o.a. Twitter, LinkedIn;
Fungeren als vraagbaak voor innovatieve ontwikkelingen in Brazilië voor bedrijven, kennisinstellingen en overheden in Nederland. De AIR beantwoordt zelfstandig een belangrijk deel van de vragen gesteld aan IAN Brazilië. De AIR onderhoudt en bouwt een netwerk op met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de overheid en de kennisinstellingen in Brazilië en Nederland om als liaison te kunnen werken en matches tot stand te brengen tussen Braziliaanse en Nederlandse partijen.
Bijdrage leveren aan de programmering en realisatie van evenementen (workshops, beurzen, missies) die IAN Brazilië (mede) organiseert in Brazilië en in Nederland.
WAT VRAGEN WIJ
Kennis en ervaring:

De kandidaat beschikt over voldoende relevante werkervaring om de werkzaamheden naar behoren te kunnen uitvoeren en heeft ambitie en drive om dit in de uitdagende omgeving van São Paulo en Brazilië in te zetten. De AIR kan zich ‘on the job’ hier verder in ontwikkelen en ontplooien, zowel inhoudelijk, het netwerk als de vaardigheden.

Werk- en denkniveau: HBO/WO-niveau;
Minimaal 3-5 jaar relevante werkervaring bij voorkeur bij de (semi-)overheid en/of in het bedrijfsleven op het terrein van innovatie, wetenschap en technologie met aantoonbare ervaring en affiniteit. Algemeen vertrouwd met begrippen zoals high tech industry en kennisinfrastructuur, key enabling technologies zoals nanotechnologie, biotechnologie, life sciences & health, ICT, nieuwe materialen en duurzame energie en bio-economie;
Goede contactuele en communicatieve vaardigheden en een klantgerichte en flexibele instelling. In staat een relevant relatienetwerk op te zetten en te onderhouden en in staat om rechtstreeks en inhoudelijk te communiceren met kennisinstellingen en hightech bedrijven. Ervaring met sociale media is een pré;
In staat om zelfstandig nieuwsberichten en informatieve artikelen te schrijven. Daartoe is een goede, heldere schrijfstijl vereist;
In staat zijn om out of the box te denken en probleemoplossend doelgericht te werken;
Goede beheersing van de Nederlandse, Portugese en Engelse taal;
Organisatorische vaardigheden, pro-actief en initiatiefrijk. Goed in het zelfstandig organiseren en uitvoeren van activiteiten, snel en nauwkeurig kunnen werken. Flexibel en open voor collegiaal samenwerken in teamverband;
Vaardigheid in het vertalen van inzichten en informatie naar adviezen, plannen, schriftelijke rapportages en concrete acties, en het beoordelen van de daaruit voortvloeiende beleidsmatige en financiële consequenties;
Kennis van het Nederlandse en Braziliaanse bedrijfsleven; strekt tot aanbeveling
Kennis en ervaring met het werken met computers (tekstverwerking, spreadsheets, email, databases, internet gebruik, etc.);
Kandidaten die niet de Braziliaanse nationaliteit bezitten dienen in het bezit te zijn van een geldige verblijfs- en werkvergunning.
CONTACT
De vacature is medio januari 2018 vacant. Op 13 en 14 december zal de eerste ronde selectiegesprekken plaatsvinden en in de week van 17 december de tweede ronde, waarna besluitvorming plaatsvindt. De kandidaten worden verzocht hier alvast rekening mee te houden.

Een sollicitatiebrief met uw curriculum vitae, een kopie van uw paspoort en identiteitskaart, fotokopieën van uw diploma’s en een recente paspoortfoto kunt u uiterlijk 7 december 2018 sturen aan:

Mevr. Drs. Petra J.M. Smits

Innovatie Raad voor Brazilië

Consulaat-generaal van het Koninkrijk der Nederlanden

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1779, 3e verdieping

01452-001 - São Paulo - SP

Brazil

Of per email aan: petra.smits@minbuza.nl

Bron: Nederland WereldwijdUser avatar
Martinho
Articles: 0
Posts: 377
Joined: Tue Oct 24, 2017 23:19

Re: Vacature Assistent Innovatieraad Brazilië

Post by Martinho » Sat Nov 17, 2018 03:09

Schaal 7 vind ik erg laag gewaardeerd voor HBO/WO niveau.

Nog een geluk dat het belastingvrij is, en ik hoop met een collectieve ziektekostenverzekering e.d.Felix
Articles: 0
Posts: 1262
Joined: Tue Mar 08, 2016 14:08

Re: Vacature Assistent Innovatieraad Brazilië

Post by Felix » Sat Nov 17, 2018 03:23

@Martinho, de NLse ambassades en consulaten houden de loonbelasting zelf in en dragen die dan via hun boekhouding aan de receita federal af. Ze gebruiken daarvoor een formuliertje dat normaliter gebruikt wordt voor zelfstandigen die maandelijks inkomstenbelasting betalen. Ik denk niet dat ze zo mogen handelen maar het is wel wat er gebeurt en het geldt voor plaatselijk in dienst genomen personeel. De betaling is niet vrijwillig en wordt gewoon op het loon ingehouden.User avatar
Martinho
Articles: 0
Posts: 377
Joined: Tue Oct 24, 2017 23:19

Re: Vacature Assistent Innovatieraad Brazilië

Post by Martinho » Sat Nov 17, 2018 05:26

Ik dacht dat personeel in dienst van buitenlandse overheden/diplomatieke diensten niet belast werd. Dat was in ieder geval zo voor de VN waar mijn vrouw voor gewerkt heeft.

Maar goed, blijft er nog minder over dan ik hoopte. Jammer.Post Reply