Aanmelden:


Statistieken

Wie is er online:
Geregistreerde gebruikers: Cunha

Aantal leden 522
Ons nieuwste lid is Simon Veldman

Blog

Link2Brazil Bolsa Família voorziet een uitgangsdeur

door RedactieBolsa Família is een sociaal programma in Brazilië dat werd gelanceerd in 2003 door de regering van de toenmalige president Luiz Inácio Lula da Silva. Het programma werd ontworpen om armoede en ongelijkheid in het land te verminderen door middel van directe cash transfers aan arme gezinnen.

De oorspronkelijke bedoeling van Bolsa Família was om de levensomstandigheden van de allerarmsten in Brazilië te verbeteren en hen te helpen uit de vicieuze cirkel van armoede te komen. Het programma biedt financiële bijstand aan gezinnen die in extreme armoede leven, waarbij de hoogte van de uitkering afhangt van het aantal kinderen en de leeftijd van de gezinsleden.

Ondanks de successen van Bolsa Família zijn er ook kritieken op het programma geuit. Hier zijn enkele van de belangrijkste:

Afhankelijkheid: Een van de kritieken op Bolsa Família is dat het mensen afhankelijk maakt van de overheid. Sommige critici stellen dat het programma geen echte oplossing biedt voor armoede en dat het de ontwikkeling van duurzame economische activiteiten belemmert.

Fraude: Er zijn ook zorgen geuit over mogelijke fraude bij de toekenning van uitkeringen. Critici hebben beweerd dat sommige gezinnen die geen recht hebben op de uitkering, toch de uitkering krijgen, terwijl andere gezinnen die wel in aanmerking komen voor het programma, worden uitgesloten.

Gebrek aan langetermijnoplossingen: Sommige critici stellen dat Bolsa Família niet genoeg doet om de structurele oorzaken van armoede aan te pakken. Zij stellen dat het programma alleen symptomen van armoede bestrijdt en dat er meer inspanningen nodig zijn om de oorzaken van armoede te onderzoeken en aan te pakken.

Beperkingen: Het programma heeft enkele beperkingen, zoals het niet bieden van ondersteuning aan mensen die net boven de armoedegrens zitten, waardoor sommige mensen in de marge van de samenleving blijven.

Een andere vaak gehoorde kritiek was het gebrek aan een uitgangspoort. Ondanks de verplichtingen van de steuntrekkers om hun kinderen naar school te sturen en zich te laten vaccineren, waren er weinig of geen kansen waardoor ze konden integreren in de arbeidsmarkt. Daar komt nu verandering in.

CNN Brasil maakt melding van een nooit eerder gezien akkoord tussen de regering en de privé sector waardoor er een uitweg geboden wordt aan de steuntrekkers van het sociale programma. Het nieuwe model stimuleert de zoektocht naar een baan en zelfs om iets te ondernemen, waardoor de mensen zich kunnen integreren op de arbeidsmarkt.

Het akkoord tussen het Ministerie voor Ontwikkeling en Sociale Assistentie, en een groot bedrijf, werd vorige vrijdag ondertekend in Teresina (Piauí) door minister Wellington Dias (PT). Het idee, aldus de minister, bestaat erin om kansen te bieden op werk, aldus de deur te openen om het sociale programma te kunnen verlaten.

Het eerste akkoord van technische samenwerking werd afgesloten met de groep Carrefour Brasil en mikt op mensen die ingeschreven zijn bij het Cadastro Único (een verzameling van informatie over Braziliaanse gezinnen die in armoede of extreme armoede leven) van 18 jaar of ouder. Door middel van selecties zal het bedrijf de insluiting van deze mensen op de arbeidsmarkt steunen, prioriteit gevend aan zwarte vrouwen en andere profielen in kwetsbare situaties.

Gedurende de eerste periode van 12 maanden zal minstens 10% van de beschikbare banen bij Carrefour voorbehouden worden aan ingeschrevenen bij het Cadastro Único. Er is ook een opleiding voorzien om te werken aan de kassas's, voorraad, schoonmaak en onthaal.

Volgens het ministerie projecteert het bedrijf in Piauí de noodzaak om 10 tot 20 extra werknemers aan te werven per maand. Carrefour zal hiervoor toegang krijgen tot de gegevens van het Cadastro Único om mensen te kunnen aanwerven die uit het programma willen stappen om een eigen toekomst op te bouwen.Minister Wellington Dias (foto) drukte de wens uit om hetzelfde akkoord te kunnen ondertekenen met andere bedrijven. Er lopen reeds onderhandelingen met sectoren zoals dranken, de bouwsector en energie. Het uiteindelijke doel bestaat erin om minstens 1 miljoen steuntrekkers tewerk te stellen in de privésector door middel van initiatieven zoals dat van Carrefour. Enkel in Piauí wil men al 35.000 mensen bereiken. De wens komt van president Lula die niet alleen wil zorgen voor de armen, maar hen ook een kans geven op een baan of om zelf iets te ondernemen, aldus de minister.

Wanneer een familie een inkomen heeft boven de helft van een minimumloon, wordt de uitkering in de huidige regeling stopgezet, maar er is geen uitgang voorzien uit het Cadastro Único.

Wellington Dias stelde eerder deze week al hetzelfde voor aan Josué Gomes da Silva, voorzitter van Fiesp (Federatie v/Industrie in São Paulo), die belangstelling toonde voor het project.

Het nieuwe model van de Bolsa Família stimuleert de zoektocht naar een formele baan en zelfstandige activiteiten ook met een regeling die bescherming biedt aan de mensen die de arbeidsmarkt betreden. Wanneer een familie reeds opgenomen is in het programma, kan het inkomen met een half minimumloon verhoogd worden - momenteel R$ 651 - zonder het recht op de uitkering te verliezen.

CNN Brasil

Foto's: Antonio Cruz - Lula Marques/Agência Brasil

Source: https://www.link2brazil.com/post/bolsa-fam%C3%ADlia-voorziet-een-uitgangsdeur