Internationaal geldverkeer

Internationaal geldverkeer

Beschrijving: Geld overmaken voor juridische personen

Categorieën: Geld overmaken

Link naar dit artikel: Selecteer alles

[url=https://brazilieforum.nl/app.php/kb/viewarticle?a=2&sid=914e7b94bcb8f5eb38f9c0c9d1fb4aca]Kennisbank - Internationaal geldverkeer[/url]

De Braziliaanse munt is niet vrij converteerbaar, hetgeen zich vertaald naar de onmogelijkheid om rekeningen te openen in Reais buiten Brazilië, evenals het onmogelijk is om rekeningen in Euros of Dollars in Brazilië te openen. De noodzaak om aldus bij inkomend of uitgaand geldverkeer van valuta te wisselen is een controle instrument van de Braziliaanse Centrale Bank, die daartoe toestemming moet verlenen via een zogenaamd wisselcontract, of “Contrato de Câmbio”. Ook privé banken moeten zich houden aan de regels en voorwaarden zoals die door de “Banco Central” worden opgesteld. Zogenaamde niet-ingezeten rekeningen zijn in Brazilië in feite niet mogelijk, omdat elke rekening courant een in Brazilië woonachtige verantwoordelijke titelhouder moet hebben. Het is dan ook genoemde titelhouder die moet tekenen op elk “Contrato de Câmbio”

Vervolgens bestaan er een aantal keuze mogelijkheden in de opgave van doelstelling van de betreffende overwijzing, zoals daar zijn: Volstorting of verhoging van kapitaal, Lening, Export of Import van Goederen of Diensten, Schenkingen, Onkostenvergoedingen, enzovoorts. Voor elke transaktie geldt dat de desbetreffende bewijsstukken moeten worden overlegd bij de aanvraag van het “Contrato de Câmbio”. Bij oprichtingskapitaal zijn dat bijvoorbeeld een kopie van de geregistreerde oprichtingsakte en de nummers van een van te voren aan te vragen inschrijving bij de Centrale Bank als buitenlandse investeerder.(“RDE-IED Siscomex”). Genoemde inschrijving kan uw boekhoudkantoor het beste voor u verzorgen, omdat er een aantal andere documenten benodigd zijn. Voor internationale leningen benodigd men een van te voren door de Centrale Bank goedgekeurde “Loan Agreement” met gelegaliseerde handtekeningen van beide partijen waarin details zoals looptijd en rente worden gespecificeerd. Bij import- of export van goederen – die alleen zijn toegestaan voor bedrijven die zijn aangesloten op het “RADAR-Siscomex” douane systeem en beschikken over een apart Deelstaat belastingnummer “Inscrição Estadual” – zijn dat alle vrachtbrieven, verschepingsbewijzen en gespecificeerde fakturen. Bij onkostenvergoedingen dienen kopiëen van alle bonnen en betaalbewijzen te worden overlegd. Dat betekent in de praktijk dus ook dat voorschotten niet werken onder deze titel. Ook is het van belang om te weten dat de belastingdienst het maar tot in beperkte mate zal toestaan dat een verliesgevend bedrijf kunstmatig in leven wordt gehouden door onkostenvergoedingen: Binnen redelijke termijn zal er een service- contract moeten worden afgesloten op basis waarvan bijvoorbeeld verkoopcommissies door het Braziliaanse representative office aan het Nederlandse moederbedrijf in rekening kunnen worden gebracht. En dat weer op basis van een belastbare faktuur. Met moet rekenen op een paar dagen werk en kosten voor elke internationale overwijzing.

De afgelopen tijd ontstond er wat verwarring door Nederlandse banken die hun klanten in Nederland beloofden dat het mogelijk zou zijn om via home-banking hun zaken ook in Brazilië op afstand te kunnen regelen. Alhoewel dit technisch gezien theoretisch zou kunnen werkt het in de praktijk niet, vanwege de bovengenoemde problematiek. Men moet men bedenken dat een Braziliaans dochterbedrijf juridisch en fiscaal los staat van haar Nederlandse moederonderneming. Waarbij er geen logica zit in het besturen van een bankrekening van een bedrijf door een werknemer van een ander. Ook onstond er wat verwarring door aanbieders van valuta, onder de noemer "wij bieden oplossingen bij de problematiek van uw valuta-wissels". Dit slaat namelijk alleen op wie in Nederland in de Braziliaanse munt zou willen beleggen, en niet op een vermindering van burocratie bij het transatlantische betalingsverkeer.

Bron: Kompas, een uitgave van Dutcham
Overgenomen met toestemming
cron