Stagevisum

Stagevisum

Description: Visum voor stagiaires

Categories: Visa/Paspoort/RNE/CPF

Link to this article: Select all

[url=https://brazilieforum.nl/app.php/kb/viewarticle?a=3&sid=f8a87928c80313f717f93e86b8a7628b]Knowledge Base - Stagevisum[/url]

Deze kan worden aangevraagd voor buitenlanders die in een Braziliaans bedrijf stage willen lopen of een opleiding willen genieten. Het uitzendende en ontvangende bedrijf dienen tot dezelfde economische groep te behoren. Dit visum is niet bedoeld voor mensen die anderen moeten onderwijzen of begeleiden, evenmin als voor de uitvoering van administratief-, boekhoudkundig-, of consultieve werkzaamheden. De geldigheid is hooguit één jaar, en kan niet worden verlengd


Bron: Kompas 2017; Dutcham
cron