Feiten en fabels over Mercosur/Mercosul

Feiten en fabels over Mercosur/Mercosul

Beschrijving: “Mercosul” of “Mercosur”? In de naam ziet men al een klein verschil tussen de Portugees- en Spaanstalige talige benaming van het in de jaren negentig bedachte handelsakkoord waarin aanvankelijk Brazilië, Argentinië, Paraguay en Uruguay plaats namen.

Categorieën: Investeren in de Braziliaanse Markt

Link naar dit artikel: Selecteer alles

[url=https://brazilieforum.nl/app.php/kb/viewarticle?a=9&sid=4b7bb96edc193e0ac2f82657b948c4a9]Kennisbank - Feiten en fabels over Mercosur/Mercosul[/url]

“Mercosul” of “Mercosur”? In de naam ziet men al een klein verschil tussen de Portugees- en Spaanstalige talige benaming van het in de jaren negentig bedachte handelsakkoord waarin aanvankelijk Brazilië, Argentinië, Paraguay en Uruguay plaats namen. Geïnspireerd door de Europese Unie, was het de bedoeling om vrij verkeer van personen en goederen tussen de lidstaten te bewerkstelligen. Statistieken laten zien dat met name de handel tussen Brazilië en Argentinië inderdaad sindsdien enorm werd verhoogd. Maar zoals ook het volgende hoofdstuk laat zien kunnen statistieken bedriegelijk zijn; van een vrij verkeer van goederen is namelijk absoluut geen sprake.

Afbeelding
De gerealiseerde toename van handel baseerde zich op specifieke bilaterale afspraken op federaal niveau, bovendien beperkt tot bepaalde quotas. Voor het bedrijfsleven bleven de grenzen even moeilijk als voorheen. Het opzetten van één distributiepunt voor de hele regio blijkt daardoor helaas nog steeds vaak niet goed te werken.

Behalve de administratieve en fiscale dermpels aan de grens zijn er ook enorme culturele, politieke en conjuncturele verschillen. En alhoewel het niet uitgesloten is dat nieuwe regeringen de integratie nieuw leven in kunnen blazen, doen ondernemers er verstandig aan om aan landen als Brazilië en Argentinië voorlopig individuele aandacht te blijven schenken. Voor Argentinië kan men daarbij steunen op hulp van de Nederlands-Argentijnse Kamer van Koophandel, zie www.ccah.org.ar.

Overgenomen met toestemming van Dutcham
Kompas Uitgave 2017
cron