Geen inburgeringsexamen mogelijk.

Alles over emigratie naar Brazilië en remigratie naar de Lage Landen
Post Reply
User avatar
quasimodo
Articles: 0
Posts: 2776
Joined: Fri Jun 08, 2012 23:17
Location: Erp

Geen inburgeringsexamen mogelijk.

Post by quasimodo » Fri Nov 21, 2014 14:27

Honderden buitenlanders gedupeerd door fout DUO

REGIO | 18 november 2014 | reageer | Door de stadsredactie, Dichtbijredacteur
(Foto: Bram Hulzebos)


1 / 1


GRONINGEN - Een fout in het computersysteem van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in Groningen heeft honderden buitenlanders gedupeerd.Dat meldt De Volkskrant vandaag. Door de fout kunnen buitenlanders deze maand geen inburgeringsexamen meer doen.

Vliegtickets
Tot nu toe zijn 716 mensen gedupeerd. Ze hebben al 350 euro examenkosten betaald en vaak ook vliegtickets gekocht om naar hun land van herkomst te reizen, waar ze de test moeten maken.

Beveiligde verbinding
Vanaf 1 november mogen buitenlanders alleen nog het 'basisexamen inburgering' doen via een beveiligde internetverbinding tussen Nederland en de Nederlandse diplomatieke post in hun land van herkomst.

Server
Het examenprogramma staat op een server bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in Groningen. Maar de beveiligde internetverbinding werkt niet goed. Daarom hebben het ministerie van Sociale Zaken en de DUO besloten tijdelijk met de methode te stoppen.
http://www.dichtbij.nl/groningen/region ... t-duo.aspxFelix
Articles: 0

Re: Geen inburgeringsexamen mogelijk.

Post by Felix » Fri Nov 21, 2014 15:12

Mag je in afwachting van het afleggen van het examen al in Nederland zijn?User avatar
quasimodo
Articles: 0
Posts: 2776
Joined: Fri Jun 08, 2012 23:17
Location: Erp

Re: Geen inburgeringsexamen mogelijk.

Post by quasimodo » Fri Nov 21, 2014 17:38

Ja als je een visum hebt voor de tijd dat je in Nederland bent. Nee als je geen visum hebt dan word je illegaal, maar dit is volgens onderstaand artikel geen belemmering voor de inburgering. Of deze helemaal up too date is weet ik niet. Er is de laatste jaren veel veranderd of gaat binnenkort veranderen.

ALGEMENE VRAGEN

algemene vragen
MIJN BUITENLANDSE PARTNER VERBLIJFT NOG IN NEDERLAND. KAN DIT KWAAD VOOR DE MVV-AANVRAAG?

Nee, eerder verblijf in Nederland heeft geen gevolgen voor een latere MVV-aanvraag, ook niet als het 'illegaal' (niet rechtmatig) verblijf betreft. Mogelijk gaat dit in de toekomst veranderen, maar volgens het laatste wetsvoorstel zal dit niet gelden voor gezinshereniging.

Het eerdere illegale verblijf in Nederland zorgt bij terugkeer naar het land van herkomst of het land waar de MVV wordt aangevraagd wel voor discussie met de grensautoriteiten op de luchthaven van vertrek. Het maakt daarbij geen verschil of de partner vertrekt vanuit Nederland of een ander Europees land.

Na een gesprek met de grensautoriteiten wordt er mogelijk een stempel in het paspoort geplaatst, waarna de reis alsnog kan worden vervolgd. Het stempel heeft geen gevolgen voor terugkeer naar Nederland met een MVV. Er hoeft dan ook geen nieuw paspoort te worden aangevraagd!

Sinds eind 2011 worden bij illegaal verblijf ook 'inreisverboden' uitgereikt. Zolang deze alleen verband houdt met illegaal verblijf (niet met gepleegde misdrijven; zie verderop), zal het inreisverbod niet in de weg staan aan afgifte van de MVV. Is aan de voorwaarden voor de MVV voldaan, dan wordt het inreisverbod opgeheven.MIJN PARTNER IS UIT NEDERLAND UITGEZET. HEEFT DIT GEVOLGEN VOOR EEN MVV-AANVRAAG?

Nee, een MVV kan niet om deze reden worden geweigerd. Wel is het belangrijk om na te gaan wat er vóór de uitzetting is gebeurd. Is de partner namelijk aangehouden in verband met een misdrijf, dan kan dit wél gevolgen hebben voor een latere MVV-aanvraag. Sommige strafbare feiten lijken onschuldig en kunnen worden afgedaan met een lage transactie (boete). Toch kan het zijn dat het strafbare feit een misdrijf was. In dat geval is het betalen van de boete fataal voor een toekomstige MVV-aanvraag. Een veroordeling wegens een misdrijf levert hetzelfde probleem op. Het kan hierdoor gebeuren dat er voor langere tijd (minstens 5 jaar) geen MVV kan worden aangevraagd.

Heeft de partner vóór de uitzetting alleen in 'vreemdelingenbewaring' gezeten, dan heeft dit geen gevolgen voor een latere MVV-aanvraag.MIJN BUITENLANDSE PARTNER IS IN AANRAKING GEWEEST MET JUSTITIE VOOR HET PLEGEN VAN STRAFBARE FEITEN. HEEFT DIT GEVOLGEN VOOR EEN MVV-AANVRAAG?

Alleen wanneer misdrijven zijn gepleegd en hier een onvoorwaardelijke straf, boete of maatregel voor is opgelegd of een strafbeschikking is uitgevaardigd, dan kan de MVV om deze reden worden geweigerd.

Binnen het strafrecht bestaat er een verschil tussen misdrijven en overtredingen. Hoewel overtredingen minder ernstig zijn dan misdrijven, kunnen soms ogenschijnlijk 'onschuldige' strafbare feiten toch misdrijven zijn. Een voorbeeld: iemand die op het vliegveld een boete heeft betaald in verband met het invoeren van enkele illegale DVD's, heeft hiermee in feite een misdrijf gepleegd. Met het betalen van de boete staat de schuld meteen vast. Resultaat: De MVV zal voor 5 jaar worden geweigerd.

Het betalen van een boete, ook als het een heel laag bedrag betreft, is dus gevaarlijk voor een latere aanvraag om een MVV en/of verblijfsvergunning. Wordt de boete opgelegd in verband met een gepleegd misdrijf, dan kan het raadzaam zijn om de boete niet te betalen en de zaak voor de rechter te laten komen. het verdient aanbeveling om dit eerst met een advocaat of andere deskundige te bespreken!

Niet alleen misdrijven die in Nederland als misdrijf zijn bestraft kunnen in de weg staan aan afgifte van een MVV. Ook in het buitenland gepleegde strafbare feiten, die in Nederland als misdrijven worden aangemerkt, kunnen leiden tot afwijzing van een MVV-aanvraag.

Voor het tegenwerpen van gepleegde misdrijven in het kader van een aanvraag om eerste toelating bestaat een maximale termijn, behalve als het gaat om een levensdelict (moord/doodslag). In dat geval kan de MVV te allen tijde worden afgewezen.

In geval van misdrijven waartegen een gevangenisstraf van zes jaar of meer is bedreigd, bedraagt de termijn waarbinnen de MVV kan worden geweigerd 20 jaar. Het gaat hier onder meer om (vormen van) misdrijven tegen de zeden, misdrijven tegen het leven gericht en mishandeling. Ook drugsdelicten, misdrijven tegen het openbaar gezag, wapendelicten en misdrijven waardoor de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar wordt gebracht, zoals brandstichting, horen hier bij.

In geval van een veroordeling, transactie of strafbeschikking wegens een drugsdelict dan wel een geweldsmisdrijf waartegen een gevangenisstraf van minder dan zes jaar is bedreigd, bedraagt die termijn 10 jaar. Onder ‘geweldsmisdrijven' worden in ieder geval gerekend: mishandeling, openlijke geweldpleging, bedreiging, belediging en verzet bij aanhouding.

In geval van andere, minder ernstige misdrijven, bedraagt de termijn 5 jaar.

De termijn begint op de dag dat de straf of maatregel volledig ten uitvoer is gelegd, dus de dag dat een boete is betaald of de dag van de invrijheidsstelling na het uitzitten van een gevangenisstraf.KAN DE MVV OOK WORDEN AANGEVRAAGD IN NEDERLAND OF EEN ANDER LAND DAN HET LAND VAN HERKOMST?

De tot 1 juni 2013 geldende procedure om vanuit Nederland advies te vragen over de afgifte van een MVV is afgeschaft. Vanaf nu kan ook door de referent in Nederland rechtstreeks een MVV worden aangevraagd ten behoeve van het buitenlandse gezinslid of partner. Naast de aanvraag om een MVV wordt ook meteen verzocht om een verblijfsvergunning voor meerdere jaren. Dit wordt de toelatings- en verblijfprocedure (TEV) genoemd.

De MVV kan niet door het buitenlandse gezinslid of partner in Nederland worden aangevraagd. Het idee van de MVV-procedure is namelijk dat de vraag of iemand in Nederland mag verblijven wordt beantwoord voordat deze persoon al in Nederland aanwezig is.

Het buitenlandse gezinslid of de partner kan ook zelf een MVV-aanvraag indienen. Het uitgangspunt is dat deze moet worden aangevraagd op de Nederlandse ambassade of consulaat in het land van herkomst. Hiermee wordt bedoeld: het land waarvan de aanvrager de nationaliteit heeft.

Is er in het land van herkomst geen Nederlandse ambassade of consulaat aanwezig, dan moet de MVV worden aangevraagd in het dichtstbijzijnde buurland. MVV-aanvragen voor mensen uit Irak kunnen bijvoorbeeld worden ingediend in Turkije, Syrië of Iran. Mensen uit Somalië kunnen de MVV aanvragen in Ethiopië of Kenia.

Heeft het buitenlandse gezinslid of de partner een verblijfsvergunning in een ander land, dan mag de MVV ook in dat land worden aangevraagd. Wel moet de verblijfsvergunning dan nog aantoonbaar minstens 6 maanden geldig zijn.KAN HET BASISEXAMEN INBURGERING OOK IN NEDERLAND WORDEN AFGELEGD?

Nee, het examen kan alleen worden afgelegd op de Nederlandse consulaten en ambassades in het buitenland. Het examen moet op dezelfde ambassade of consulaat worden afgelegd als waar de MVV wordt aangevraagd.

Wel is het soms mogelijk om in Nederland een vrijstelling voor het basisexamen inburgering te behalen. Meer informatie hierover is te vinden in de rubriek over het inburgeringsexamen. Dit is alleen haalbaar voor mensen die de Nederlandse taal al zeer goed beheersen.

Ook is het mogelijk om in Nederland eventueel een cursus te volgen ter voorbereiding op het basisexamen inburgering. Zie bijvoorbeeld de cursus via http://www.ikwilnaarnederland.nl/.IK HEB OF KRIJG EEN JAARCONTRACT. MOET IK DAN OOK DRIE LOONSTROKEN OPSTUREN NAAR DE IND?

Nee, het uitgangspunt is dat u als hoofdpersoon/referent over een duurzaam inkomen beschikt. 'Duurzaam' betekent in dit geval dat de inkomsten uit arbeid voor nog ten minsten een jaar gegarandeerd zijn. Dit wordt gemeten vanaf de datum waarop de MVV-aanvraag bij de IND is binnengekomen.

In die situatie is het bijna nooit mogelijk om één of meerdere loonstroken met de aanvraag mee te sturen, tenzij het jaarcontract een verlenging betreft van een dienstverband dat al eerder was ingegaan.
http://www.mvv-gezinshereniging.nl/faq/ ... nvraag-mvvUser avatar
Progresso
Articles: 34
Posts: 2987
Joined: Wed Mar 07, 2012 01:56
Location: Fortim
Contact:

Re: Geen inburgeringsexamen mogelijk.

Post by Progresso » Fri Nov 21, 2014 19:34

In het Volkskrantstukje stond het voorbeeld van iemand uit Bolivia die naar Peru moet afreizen om daar het inburgeringsexamen te kunnen afleggen.

Als het werkelijk zo is als de Volkskrant het opschrijft dan is dit wederom de zoveelste ICT faal van de Nederlandse overheid. Het zou gaan om een beveiligde internetverbinding die niet zou werken, en dit als sinds de zomer. UIt pure ellende gaat men nu noteboeks sturen naar de consulaten. Hoe ze daar het probleem van een beveiligde verbinding mee denken op te lossen is voor mij een volkomen raadsel. Het zegt ook wel iets hoe het is gesteld met de beveiligde communicatie van onze ambassades.

Interessant is te zien dat die inburgeringsexamens dus op de consulaten afgenomen kunnen worden. Ik ben benieuwd hoe ze dat in Rio doen. Een fatsoenlijke ontvangstruimte is er niet als we de verhalen van Maarten mogen geloven. Het is wel het toonbeeld van inburgering voor de nieuwe Nederlander als die met een supernieuwe noteboek, welke hoogstwaarschijnlijk verbonden moet zijn met een internetkabel aan het routertje op het consulaat. Het kabeltje loopt dan denk ik onder de deur naar de gang waar de allochtoon zittend op de grond met zijn noteboek het examen kan afnemen.

Het beste kun je gewoon een Turk zijn. In tegenstelling tot Nederlanders die jarenlang belasting hebben betaald en die graag met hun vrouw terug willen gaan naar Nederland hoeft een Turk GEEN inburgeringsexamen af te leggen. Het is zelfs zo schrijnend, dat Nederlanders die een tweede nationaliteit hebben aangenomen opeens hun Nederlandse nationaliteit hebben verloren en in tegenstelling tot een Turk wel een inburgeringsexamen moeten afleggen.

Ik kan er met mijn pet niet meer bij. Misschien kan iemand mij dit uitleggen.User avatar
Ajax
Articles: 0
Posts: 363
Joined: Tue Jul 31, 2012 23:57
Location: 1e keer Fortaleza: 2010

Re: Geen inburgeringsexamen mogelijk.

Post by Ajax » Fri Nov 21, 2014 20:59

Nee Progresso, kan dit niet uitleggen. Maar misschien is de verklaring dat het hier gaat om verouderde wetgeving. Wel meer wetten in NL doen geen recht aan de realiteit van vandaag. Zo zou je misschien best goed opgeleide partners van Nederlanders (in het buitenland) makkelijker in NL willen toelaten. Daarmee probeer je er wat tegen te doen dat NL dommer wordt zoals je dat in die andere topic aangaf.

Regeren is vooruit kijken, maar in de praktijk lopen we gewoon achter de feiten aan. Als het allemaal goed gaat geen probleem, maar dit zijn niet de tijden waar je last wil hebben van wetten die achterhaald zijn. Waarom denk je dat de crisis maar voortduurt? Komend jaar zou herstel moeten laten zien, maar over een jaar weten we dat dat helaas (weer) niet uitgekomen is.User avatar
Progresso
Articles: 34
Posts: 2987
Joined: Wed Mar 07, 2012 01:56
Location: Fortim
Contact:

Re: Geen inburgeringsexamen mogelijk.

Post by Progresso » Fri Nov 21, 2014 22:47

Ik ben het eens een keer eens met Maarten :))))))).

Alleen op het punt van de Janmaats en Fortuinen zit je er volgens mij naast. Het zijn juist deze personen die tegen de heersende consensus er voor waarschuwden dat je niet teveel andere culturen je land in moet laten komen. Janmaat werd op schandalige wijze in de Nederlandse democratie gedemoniseerd. De vrouw van JAnmaat heeft dat moeten bekopen met levenslange invaliditeit als gevolg van een aanslag van links gespuis. Een daarvan was laatst nog in een of ander programma, maar spijt kon hij niet over zijn lippen krijgen.

Het waren de Pvda en de VVD, met steun van het CDA die in de jaren 60 en 70 volk naar binnen hebben gehaald. De een omdat het zo lekker goedkope arbeid was, de ander om extra stemvee (gezinshereniging) erbij te krijgen,

De ellende zie je nu dagelijks op de diverse websites die niet de NRC of Volkskrant nakakelen.

Ajax, dat van die Turken die geen toelatingsexamen hoeven te doen is juist zeer recente wetgeving. Ik weet even niet precies hoe het precies zat, maar het had volgens mij iets te doen met Europa, maar nogmaals ik zou het even uit moeten pluizen.

Ondertussen is onze diplomatieke post druk bezig om letterlijk kletspraatjes van de Nederlandse diplomaten op de sociale media aan het promoten:
Blogs - Dutch Diplo Talk

Rogier van Tooren Deputy Consul-General at Dutch Consulate-General Sao Paulo Top Contributor
Dutch Diplo Talk - Blog van het Ministerie van Buitenlandse Zaken socialemediagidsbz.nl

Dutch diplomats are full of stories they would like to share with others. These are stories about their work, their experiences and encounters in their host country and about issues they are interested in, affected by or involved with. Working for..
Wel vraagt de nieuwe ambassadeur of we aub op een WC-eend website willen stemmen op de Nederlandse ambassade in Brazilie als zijnde de beste ambassade post.

Jemig, ik moet even flink kotsen van de Nederlandse overheid alhier. Laat ze eens gewoon de armen uit de mouwen steken en iets nuttigs gaan doen.


Werkelijk, ik ben zo blij dat ik in dit corrupte Brazilie zit.Post Reply