Blog

De vrede die ik nu ken, is onbetaalbaar

by Redactie

Portu01

Er is een tijd geweest dat niet-Brazilianen zich aangetrokken voelden tot dit land, maar dat verlangen hebben velen in de koelkast gestopt. Het boomend Brazilië ten tijde van de mandaten van ex-president Lula lijkt momenteel meer op een zinkend schip. Erger, nogal wat Brazilianen zouden maar al te graag elders hun heil zoeken, mocht dat mogelijk zijn. Portugal is een van de gewenste bestemmingen, niet onlogisch geschien de historische banden en het feit dat er dezelfde taal gesproken wordt, ongeveer dan toch. Volgens een reportage van het Portugese Jornal Económico en het Braziliaanse Agência Brasil zouden er al 80.000 Brazilianen geëmigreerd zijn naar Portugal, maar het is niet meteen duidelijk in welke tijdspanne. En waarom willen de Brazilianen zo graag naar Portugal?

Portu04

Wegvluchten van de economische crisis en het vele geweld, zoeken naar een betere levenskwaliteit en veiligheid vormen de belangrijkste motieven om naar Portugal te trekken. Het volstaat om wat rond te wandelen in Lissabon om vast te stellen dat er nogal wat Brazilianen zijn tussen de Portugese wandelaars. Enkel al in 2017 maakten ong. 870.000 Braziliaanse toeristen de oversteek naar Portugal, dat niet alleen, zij vormen de grootste groep tussen de buitenlanders die Portugal uitkozen als hun nieuwe thuisland. Zoals eerder vermeld zou het om 80.000 mensen gaan (volgens statistieken van de Europese Unie), maar specialisten in deze materie schatten het aantal flink hoger.

Os PortuguesesDe emigratie van Brazilianen dateert niet van nu en kende al wat schommelingen in de geschiedenis. De schrijfster Ana Silvia Scott legt uit in haar boek ‘Os Portugueses‘ hoe die migratie tussen Brazilianen en Portugezen hun onderlinge gevoelens wijzigde. De schrijfster herinnert zich dat de Brazilianen gul onthaald werden in de jaren tachtig door de Portugese bevolking, vervuld van heimwee naar het Zuid-Amerikaanse land. Vele Portugezen kenden toen verhalen van familieleden die eerder naar Brazilië trokken. In 1977 keken de Portugezen massaal naar de Braziliaanse soap-opera Gabriela, gebaseerd op het werk van Jorge Amado. De plot had een bepaalde invloed op het gedrag en de routine van de Portugezen. Naast de Braziliaanse muziek, de natuurlijke schoonheden van Brazilië, werden ook voetbalcracks als Zico, Falcão, Sócrates en Júnior, sterren van het “Canarinha-team”, erg beroemd en populair aan de overkant van de Atlantische oceaan.

Portu02

Die populariteit kreeg een flinke opdoffer rondom de eeuwwisseling, volgens de schrijfster, een gevoel dat volgens haar te wijten was aan de stijging van het aantal migranten met een lagere scholingsgraad en lagere inkomens. In de jaren tachtig en negentig ging het vooral om professionals als tandartsen, marketingmensen, IT-professionals e.d. meer die ontevreden waren met het gebrek aan economische stabiliteit, veroorzaakt door de regering Collor. Vanaf 2000 wijzigde dat profiel en zag Portugal vooral Brazilianen aankomen die werkten in de bouw, handel, horeca, huishoudelijke hulpen en andere laaggeschoolden.

Portu03

Dat profiel is inmiddels weer gewijzigd. De meeste Brazilianen die hun heil gaan zoeken in Portugal komen uit de middenklasse, of hogere klasse. Zij ontvluchten Brazilië voornamelijk omdat ze zich niet meer veilig voelen.

lurdes_martinsDe reportage haalt voorbeelden aan van een ingenieur die een relaas doet van een overval op zijn persoon. De gepensioneerde Carioca (inwoner van Rio de Janeiro) Lurdes Martins (foto) zegt dat ze in Rio niet naar het strand durfde zonder haar oorbellen, ringen en halskettingen te verwijderen. Beiden wijzen ook op de levensduurte in Brazilië, momenteel een eind boven die van Portugal. De ingenieur voegt eraan toe dat hij enkel heimwee heeft naar zijn vroegere vrienden & kennissen, en naar de gebouwen die hij hielp recht te zetten. In Portugal is het volgens hem niet nodig om steeds naar boven, links, rechts of achterom te kijken of er geen overvaller in de buurt is. Hij vat het aldus samen: “De vrede die ik nu ken, is onbetaalbaar”.

Portugese nationaliteit

Brazilianen vormen de meerderheid van buitenlanders die de Portugese nationaliteit verwierven in 2016. Het ging toen in totaal om iets meer dan 25.000 mensen, waarvan 8.000 Brazilianen, ofwel 31% van dat totaal.

Van het totale aantal Brazilianen die in 2016 een Europese identiteit verwierven, ging het om 36,3% in Portugal, 27% in Italië en 15,4% in Spanje.

Foto's: Fotos Públicas - Agliberto Lima - Agência Brasil

Overgenomen met toestemming van Brazilië Nieuws